Ledig vikariat for assistent/fagarbeider ved Nordhagen oppvekstsenter. Saksnr. 13/1028.

Vikariat i 90% stilling for assistent/fagarbeider er ledig for tiltredelse snarest.

Nærmere opplysninger om stillingen, får en ved å henvende seg til:
rektor Dagrun Gundersen på tlf. 62 42 42 22 eller SFO leder Ann Merethe Hanstad på tlf. 62 42 42 27.

Søknadsfrist: 23.09.2013.

Se fullstendig utlysningstekst under filer.

Velkommen som søker!