Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har stengt torsdag 19. juni

Landbrukskontoret for Våler og Åsnes har stengt torsdag 19. juni fra klokka 10.00 pga fagtur for alle ansatte.