Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny barneskole og flerbrukshus i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

 
Eventuelle merknader til oppstartsvarselet kan innen 01.03.2019 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller oel@p1.no.  Kopi av merknadene sendes til Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør eller postmottak@vaaler-he.kommune.no.
 
 
 
 
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91 277, eller e-post oel@p1.no.