Varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering av kobling mellom Skolevegen og Kirkestuvegen, Våler sentrum.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles igangsetting av arbeid med detalj­regulerings­plan for ny forbindelse mellom Skolevegen og Kirkestuvegen i Våler sentrum. Planarbeidet gjennomføres av Plan1 AS i regi av Våler kommune.

Eventuelle merknader til oppstartsvarselet kan innen 01.12.2019 sendes til: Plan1 AS, Balder allé 2, 2060 Gardermoen eller oel@p1.no.  Kopi av merknadene kan sendes til Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør eller postmottak@vaaler-he.kommune.no.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til Plan1 AS v/ Øystein Ellingsen, tlf. 976 91 277, eller e-post oel@p1.no.

Varselet kan også ses på www.p1.no.