Solør Renovasjon IKS søker administrasjonskonsulent

Solør Renovasjon IKS (SOR) er et interkommunalt selskap med kommunene Våler, Åsnes og Grue som eiere.  
Vi trenger en ny medarbeider hos oss, og ønsker at DU søker på stillingen, hvis DU synes den ser spennende ut. 

Fullstendig utlysningstekst se på Solør Renovasjon IKS sin facebook side:
 

Velkommen som søker!