Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for Våler. Austri vind, Høring

Våler kommune har motatt søknad fra Austri Kjølberget DA om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for Våler for Kjølberget vindkraftverk. 

«Våler kommune ber om at merknader til søknaden sendes kommunen innen 22.01.21, fortrinnsvis elektronisk, til postmottak@vaaler-he.kommune.no

 

Eventuelle spørsmål om saken kan rettes til Asgeir Rustad
Tlf 95052270
Epost ar@vis.kommune.no»

Alle sakens dokumenter:

Høring - dispensasjon fra kommuneplan for Våler, Austri Kjølberget
Tittel Publisert Type
Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for Våler. Austri vind, Høring. (L)(403345)

05.01.2021 Filtype: docx. Klikk for å laste ned Søknad om dispensasjon fra kommuneplan for Våler. Austri vind, Høring. (L)(403345).docx
Dispensasjonssøknad Kjølberget Vindkraftverk (L)(403346)

05.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Dispensasjonssøknad Kjølberget Vindkraftverk (L)(403346).pdf
Følgebrev nabovarsling_Dispensasjonsøknad Kjølberget vindkraftverk 22.12.2020 (002) (L)(403347)

05.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Følgebrev nabovarsling_Dispensasjonsøknad Kjølberget vindkraftverk 22.12.2020 (002) (L)(403347).pdf