Høringsutkast til Energi- og Klimaplan

Planutvalget i Våler vedtok 25.11 å legge utkast til  Energi- og Klimaplan ut på høring. Frist for innspill til planen er satt til 01.02.2020.

Det ønskes spesielt at høringsinstansene kommer med innspill til tiltak og mål for lavere klimagassutslipp. Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til Asgeir Rustad  ar@vis.kommune.no  evt på tlf 95052270.

Frist for innspill til planen er satt til 01.02.2020.

Høringsutkast. (PDF, 3 MB)