Høring - Strategisk næringsplan for Våler kommune 2021 - 2024

Våler kommune skal behandle og vedta ny strategisk næringsplan og sender forslaget på høring med høringsfrist 7 januar 2022. 

Næringsliv, næringsaktører, organisasjoner og privatpersoner kan sende inn forslag og kommentarer til Våler kommune på: postmottak@vaaler-he.kommune.no merk: "Høring Strategisk Næringsplan". Forslag til næringsplanen blir også gjennomgått på eget næringsmøte i desember. For ytterligere informasjon kontakt Arild Lande, arild.lande@vis.kommune.no tlf. 90133674.

Hele planen kan lastes ned her. (PDF, 3 MB)