Formannskapets forslag til valg av meddommere tingrett, lagrett, jordskifterett og skjønnsmedlemmer.

I henhold til domstollovens § 68 ligger formannskapets forslag ute til gjennomsyn t.o.m 18. mai 2020

Formannskapets forslag til valg av meddommere tingrett, lagrett, jordskifterett og skjønnsmedlemmer.

 

I henhold til domstollovens § 68 ligger formannskapets forslag ute til gjennomsyn t.o.m 18. mai 2020:  

 

• Meddommere tingretten

• Lagrettemedlemmer

• Jordskiftemeddommere

• Skjønnsmedlemmer 

 

Innvendinger mot forslaget må meldes til kommunen innen 16.mai.

 

Listene ligger ute på:

 

- Sentralgården

- Kommunens hjemmeside

- Facebook

 

Formannskapets forslag til meddommere 2021 - 2024 2 (PDF, 59 kB)