Forlenget høringsfrist for dispensasjon, Kjølberget vindkraftverk

På grunn av lang nedetid på kommunens hjemmeside og epostsystem de to siste dager forlenges høringsfristen for uttalelser i forbindelse med søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for Kjølberget vindkraftverk  til 26.01.21.