KRAV OM ELEKTRONISK FAKTURA (EHF) TIL VÅLER KOMMUNE

Vi minner om at samtlige fakturaer og kreditnotaer skal sendes elektronisk på EHF- format. I henhold til forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning, § 10 jfr. § 12, plikter kommunene fra 01.01.15 å ta imot faktura og kreditnota på standarden Elektronisk handels-format (EHF).

Våler kommune vil rette seg etter denne forskriften og vil fra 01.08.18 ikke lenger akseptere annen faktura eller kreditnota enn på EHF-format.

Vi er registrert i ELMA register.
Elektronisk fakturaadresse: 9908 – 871034222
Aksesspunkt: Visma Software International
Organisasjonsnummer: 8710 34 222

Alle fakturaer og kreditnotaer skal merkes med bestillernummer (oppgis av bestiller) under «deres ref.» og ha 30 dagers forfallsfrist.

Eventuelle spørsmål rettes til undertegnede, 6242 4000

Hilsen
Jon Martin Valhaugstrand
Økonomisjef Våler Kommune