KID - kurs i depresjonsmestring

Kurs i mestring av depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder er nedstemte eller lett til moderat deprimerte på en slik måte at det går ut over livskvalitet og fungering i hverdagen.

Du kan laste ned hele invitasjonen her. (PDF, 506 kB)