Innbyggerundersøkelsen 2021

Det skal gjøres en innbyggerundersøkelse i Våler. I den forbindelsen vil du få en SMS,

SMS'n vil se sånn ut:

  Du kan lese mer om undersøkelsen her.