Innbyggerdialog

Ordfører Ola Cato Lie og varaordfører May-Liss Sæterdalen inviterer deg til Nabo,n fredag 18. september kl 11.00-13.00.

Vi vil være en kommune som tar innbyggerne på alvor, derfor inviterer vi deg til en prat slik at du kan dele dine meninger og ideer med oss.

I Våler er dere innbyggere den viktigste ressursen vi har, om det er enkeltmennesker, frivillige lag og foreninger, næringsliv eller andre aktører.

Det er dere innbyggere som innehar en opplevelse av hverdag, erfaring og viktig kunnskap. Denne ressursen trenger vi for å gjøre Våler kommune enda bedre i årene som kommer.