Informasjon om endringer ved Våler legesenter

Vi beklager å måtte informere om at det blir endringer i fastlegedekningen i Våler. Elena Haugen, Anne Line Haugen og Tore Glad-Ørbak har alle valgt å si opp sine fastlegehjemler. Hjemlene har 6 måneders oppsigelsesfrist, og vil bli avsluttet i henholdsvis august og september.

Det er ulike årsaker til oppsigelsene, og det er tilfeldig at de kommer samtidig.

Elena Haugen vil fortsette som sykehjemslege ved Våler Omsorgssenter parallelt med fastlegejobb i Elverum.

- Forutsetningene for avtalene med Våler kommune er vesentlig endret siden vi startet, bl. a ved at 2 av de andre faste legene har sagt opp stillingene. Vi har opplevd Våler kommunen som en konstruktiv samarbeidspartner som spesielt har fått til gode løsninger for samarbeid mellom de kommunale tjenestene og legene. Vi kommer til å fortsette å jobbe som leger, men under litt andre rammer sier Anne Line Haugen og Tore Glad-Ørbak

Mushtak Alsaadi, som overtar listen til Bo Brendstrup, påvirkes ikke av denne situasjonen. Han starter i sin hjemmel 15. juli som avtalt.

Våler kommune vil snarest lyse ut ledige hjemler og starte jobben med å rekruttere nye fastleger.  Dersom rekruttering tar tid, vil listepasientene bli ivaretatt av legevikarer.