Høring forslag til ny lokal forskrift om skoleregler

Våler kommune sender ut på høring forslag til ny forskrift om skoleregler. Høringsfristen er 21. juni 2024.

Bakgrunn for høringen er ny opplæringslov som trer i kraft 1. august 2024. I denne loven er det krav om at det skal vedtas lokal forskrift om skoleregler. Skolereglene vil erstatte dagens ordensregler, som er i dag fastsettes av skolen.

Forskrift til skoleregler skal på høring før den vedtas av kommunestyret. Forskriften skal også kunngjøres på Norsk Lovtidend.

Svar på høringen sendes til Våler kommune på e-post: postmottak@vis.kommune.no

Høringssvaret kan også sendes til postadressen: Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør.

Merk svaret med «Høringssvar forskrift om skoleregler».

Høringsfristen er 21. juni 2024.

Under er lenker til høringsforslaget til forskrift om skoleregler.

Forslag til forskrift om skoleregler (PDF, 193 kB)

Her er lenke til ny opplæringslov: Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Lovdata