Høring - Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2024 - økonomiplan 2024-2027

Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2024 - økonomiplan 2024-2027 legges ut til offentlig ettersyn i perioden 23.11.2023 - 07.12.2023.  Saken vedtas i kommunestyret 11.12.2023.

Sakens dokumenter:

Saksframlegg
Årsbudsjett 2024 - Økonomiplan 2024-2027 - Politisk vedtak (PDF, 112 kB)
Våler kommune Årsbudsjett 2024 Økonomiplan-2024-2027 - Formannskapets innstilling (PDF, 2 MB)
Gebyrregulativ 2024 (PDF, 224 kB)
 

Høringssvar sendes:

Våler kommune,
Vålgutua 251
2436 Våler

Mail:  postmottak@vis.kommune.no.