Gult farevarsel for flom i Glomma

For Sør- og Østlandet er snøsmeltingen nå godt i gang, og dette kan føre til flom på gult og skadeflom på oransje nivå flere steder allerede fra iuke 20. Det er ventet regnbyger mandag og tirsdag og sammen med mye snøsmelting gir dette fare for flom, 

Onsdag og torsdag er det ventet kjøligere vær, som vil gi mindre snøsmelting. Vannføringen ventes å gå noe ned igjen fra onsdag, før temperatur og vannføring ventes å ta seg opp igjen mot slutten av uka. Situasjonen er svært følsom for temperatur og nedbørsmengder.

Gult nivå betyr at flom kan føre til utfordrende situasjoner som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt. Det kan bli lokale oversvømmelser og/eller erosjonssjader på grunn av raskt økende vannføring i bekker/småelver, isgang, is i bekke/-elveløp, tele eller lignende.

Mer snø enn normalt i fjellet

Enkelte steder ligger det nå 1,5 til 3 ganger så mye snø som normalt for
denne tiden av året. Dette gjelder særlig i områdene hvor snøsmeltingen
vil renne ut i Gudbrandsdalslågen, Trysilelva, Glomma-, Drammen-,
Numedalslågen og Skiensvassdraget, skriver varsom.no.

Med snøsmeltingen i gang, er det nå særlig lavlandsinnsjøer som er utsatt. Dette er innsjøer som ligger under cirka 500 moh., som Mjøsa, Øyeren, Krøderen, Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden.

Privatpersoner, kommuner, beredskapsaktører og regulanter oppfordres til
å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere flommen.

Forebygg og begrens skader - råd til privatpersoner

  • Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
  • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
  • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
  • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
  • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
  • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.
  • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
  • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
  • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på sikkerhverdag.no.

Informasjon om flom og skred