Gardtassing i Solør 2 og 3. august, omtalt i bladet Lev landlig

I siste utgave av bladet Lev landlig er det en hel side om gardtassing og om Solør.

Artikkelen ligger vedlagt. (PDF, 679 kB) Vi gratulerer gardtass arrangørene med flott oppslag!  

Gardtassing.png