Gamle yrkesskolen ved Glomma

Selges høystbydende til lag og foreninger.

Formålet med bygget er undervisning og idrettslag.

Takst finner du under "Fil".

Gamle yrkesskolen, utskilt fra 43/55