Fylkesvei 210 Grønland bru over Solørbanen - fortsatt stengt

Innlandet fylkeskommune informerer om at det er kommet ytterligere forsinkelser som gjør at brua åpner for trafikk i midten av februar og beklager ulempene som dette medfører.