Fylkesveg 210 - Grønland bru over Solørbanen

Fylkesveg 210 Grønland bru over Solørbanen ved Våler sentrum skal utbedres, og i år skal det blant annet gjennomføres vannmeisling og støpearbeider. For å få gjort disse arbeidene må brua stenges for trafikk. Grønland bru vil være stengt for trafikk fra mandag 20. november til 15. desember for å få gjort disse arbeidene. I denne perioden vil det være skiltet omkjøring. Det gjenstår arbeider med å legge membran og ny asfalt som blir gjort neste år.