Ferie for alle 2023 – i regi av Hedmark Røde Kors

Stadig flere barn i Norge vokser opp i familier som har lav inntekt. Disse barna kan kanskje ikke delta på de samme fritidsaktivitetene som klassekameratene. De har kanskje ingen ferieturer å snakke om etter ferien. Ferie for alle tilbudet fra Røde Kors gjør noe med dette.

I år arrangeres det 3 sommerferieopphold:

  1. Søndag 18.06. – torsdag 22.06. Vrådal, Telemark
  2. Søndag 25.06. – torsdag 29.06. Savalen, Innlandet
  3. Søndag 06.08. – torsdag 10.08. Vrådal, Telemark

Disse familiene kan delta på Ferie for alle

  • Har hatt økonomiske utfordringer i tre år eller mer
  • Har minst ett barn i barneskolealder
  • Har ikke tilsvarende ferietilbud
  • Klarer seg selv uten behov for tett oppfølging fra våre frivillige

For å bli vurdert må en ansatt i lokalt hjelpeapparat søke om opphold for familien, det kan være alt fra en saksbehandler i NAV til kontaktlærer på skolen. Dette er for å kvalitetssikre at behovet er reelt. Søknader som sendes av familien selv blir ikke vurdert.

For mer informasjon om Ferie for alle, se: Ferie for alle - Røde Kors (rodekors.no)

Søknadsfrist: 15.mai