Eiendomsskatteliste 2019 – Våler kommune

I henhold til eiendomsskatteloven § 15 legger kommunen ut eiendomsskatteliste for 2019 til offentlig ettersyn i 3 uker. Lista legges ut i servicetorget, Vålgutua 251 og kommunens hjemmeside fra 1. mars.

 

Eventuell klage kan sendes:

Våler kommune, Vålgutua 251, 2436 Våler i Solør som brev eller via e-post til

postmottak@vaaler-he.kommune.no innen 29.03.2019