Besøk til sykehjem og omsorgsboliger begrenses noe

Som følge av nye retningslinjer vil vi nå begrense besøk til sykehjem og omsorgsboliger noe. Pårørende og besøkende som har vært på reise utenfor Norges grenser de siste 10 dagene, bes derfor om å vente med å besøke sine nære og kjære.

Unntaket er alvorlig syke og døende pasienter, eller pasienter med et stort sosialt behov. 

Hvis den besøkende kan fremvise negativ test på Covid 19, er det i orden med besøk.

Avdelingen/sykehjemmet kontaktes på forhånd ved besøk.