Begrenset fremkommelighet Gistivegen

Mandag 13.11.2023 og tirsdag 14.11.2023 vil det være begrenset fremkommelighet etter Gistivegen på bakgrunn av vegarbeider. Dette gjelder den kommunale vegen som går mellom Svenskevegen og Rokkerudsvegen/Audenbyvegen. Tekniske tjenester