Aktivitetshuset i Våler snart klar for å bli tatt i bruk – brukere kan søke om treningstid

Våler kommune overtar i disse dager det nye aktivitetshuset fra entreprenør M.M.Bakken AS, og etter sommerferien planlegges det med full aktivitet for de som ønsker å benytte seg av en ny og fin hall.

Det vil pågå arbeid med uteområdet i hele august, men innendørs er det meste klart for aktiviteter.

Hallen vil benyttes til skolebruk på dagtid, men leies ut til ulike aktiviteter utover dette. Hallen kan deles opp i tre deler så utleie kan være hel hall eller 1/3 og 2/3 hall. Interessenter som ønsker treningstid anmodes om sende en henvendelse med sine ønsker eller spørsmål til Tekniske tjenester ved utleieansvarlig Hilde Bredegg. (tlf: 468 92 961, epost: hb@vis.kommune.no)