17. mai overføring av tale fra Kommunelokale ved Markus Berget og Katinka Schjerven Eriksen

Elevrådsleder Markus Berget og leder for Frivilligsentralen i Våler holder sine flotte taler utenfor Kommunelokalet.
Last ned talene her