Registrer deg i vaksinekø nå!

Vi ber om at alle som ønsker Covid19-vaksine registrerer seg. Det er vi rett og slett avhengige av for å lykkes med vaksineringen.

Det er viktig at du registrerer deg så fort som mulig om du vil ha vaksinen. Vi vil få flere doser i sommer (uke 29-31), og den nasjonale målsetningen er at alle skal ha fått første dose innen uke 32.

1155 har registrert seg hittil

Vaksineringsarbeidet i Våler har nå beveget seg over i befolkningsgruppene som ikke omtales som «risikogrupper» i helseperspektiv.

En vesentlig aspekt ved dette er at vaksineringsteamet ikke har oversikt over individene i gruppene som ikke regnes som risikogrupper. For personer som er i risikogruppene har vaksineringsteamet fått opplysninger fra de enkeltes fastleger. Men for personer som ikke er i tilhører risikogrupper, har ikke vaksineringsteamet eller Våler kommune navnelister og kontaktinformasjon. Folkeregisteret ligger under Skatteetaten. Den er nasjonal. Derfor har ikke Våler kommune uten videre lister med navn og kontaktinformasjon på personer bosatt i Våler.

Og derfor vil du ikke få tilbud om vaksinering hvis du ikke selv tar initiativ, viser at du finnes og forteller at du vil ha vaksine.

Dette gjør du ved å registrere deg her

1155 personer har allerede gjort det, og det er en enkel registrering. Du trenger ikke bank-ID for å registrere deg, og du trenger heller ikke epostadresse. I skjemaet må du oppgi telefonnummeret du kan nås på.

Hvis du ikke føler at du behersker registreringen, oppfordrer vi deg til å spørre noen du kjenner om hjelp.

Har du ingen å spørre, kan du ringe koronatelefonen på 62 95 69 91, der vaksinespørsmål besvares på hverdager kl. 10-12.

Kun 1 registrering er nødvendig

Når du har registrert deg i skjemaet, får vaksineringsteamet ditt telefonnummer, og de får vite at du ønsker å vaksineres. Du blir kontaktet når det er din tur til å få satt vaksinen.

Det holder å registrere seg én – 1 – gang. Du blir ikke vaksinert fortere om du registrerer deg flere ganger, og når folk registrerer seg flere ganger, blir det dobbel- og trippeloppføringer som medfører ekstraarbeid når listene skal revideres og oppdateres.

Så: Takk til alle som har registrert seg hittil! Dere vil bli kontaktet når vi kommer til deres gruppe.  Mange har registrert seg for lenge siden, og lurer på når det er deres tur. Det betyr ikke at registreringen har vært forgjeves. Vaksinetilgangen og prioriteringene fra nasjonalt hold er lite forutsigbar, og når du tilbys vaksine, er det tett opp til selve vaksineringsdatoen.