Sektorplaner

En strategisk handlingsplan for Våler kommune. Våler kommune skal være et godt sted å vokse opp og leve HELE livet. Pr tredje kvartal bor det 3627 mennesker i Våler. 1065 av disse er i alderen 65+.