Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 

Hvem har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

  • Flyktninger/asylsøkere
  • Ektefelle av flyktninger/asylsøkere (familiegjenforening)
  • Innvandrere som er gift med en norsk statsborger (familiegjenforening)

Alle som er nevnt over har rett og plikt til 600 timer opplæring.

Etter at du har gjennomført 600 timer kan du ha rett til ytterligere opplæring, dersom du har behov. Du kan få inntil 2400 timer behovsprøvd opplæring.

På IMDI sine hjemmesider kan du lese mer om norskopplæring:

Norskopplæring

Fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Du kan søke om fritak for plikt til 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Søknad om fritak sendes til Våler kommune. Her finner du søknadsskjema: