Voksenopplæring

Voksenopplæring er opplæring for voksne som mangler grunnskole, som trenger spesialundervisning eller som trenger norskopplæring. Våler kommune har avtale med Åsnes opplæringssenter om voksenopplæring.

Voksenopplæring deles inn i tre kategorier:

  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Spesialundervisning for voksne
  • Norskopplæring for voksne innvandrere

Du kan ha rett til gratis opplæring. For å avgjøre dette må du først søke om en førstesamtale med kartlegging. Søknadsskjema finner du her:
Søknad førstesamtale-kartlegging (PDF, 35 kB)

 

På Utdanningsdirektoratets hjemmeside kan du lese mer om voksenopplæring:
Voksenopplæring

For spørsmål om voksenopplæring i Våler ta kontakt med: 
Heidi Sagen, saksbehandler
Telefon 62 42 42 43
e-post: heidi.sagen@vis.kommune.no