Søke eller endre SFO-plass

For å søke SFO-plass eller for å endre tilbud må du benytte vårt digitale søknadsskjema.

Søknadsfrist

Fristen for å søke SFO-plass er 1. april, hvert år. Oppstart på SFO blir da etter sommerferien. 

Det er mulig å søke om plass gjennom hele året, og ved ledig kapasitet kan det være mulig å få SFO-plass.

SFO-plassen løper helt til eleven går ut 4. trinn. Da sies plassen automatisk opp.

Søknadsskjema

Skjema finner du her.