SFO

Det er skolefritidsordning ved Vålbyen skole. Tilbudet er for elever på 1.-4. trinn og for elever med spesielle behov.