Skogfond

Skogfond skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom.

Det er etablert en løsning der skogeier kan få tilgang til sin egen skogfondskonto.