Bygging av landbruksvei / skogsvei

Du må søke før du setter i gang bygging av skogsvei (landbruksvei).

Søknadsprosessen skal sikre at hensynet til miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og evt andre interesser blir ivaretatt.

Finn skjema og les mer om landbruksveier på nettsiden til Landbruksdirektoratet.

Send søknaden til den kommunen der veianlegget er lokalisert.

Du må varsle naboer og rettighetshavere om din søknad.

Her kan du søke tilskudd til skogsveier

Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Sluttrapport - Vegpådriver for Glåmdalen 2015-2019 (PDF, 5 MB)

 

Test av bilder