Snøscooter løyper i Gravberget – løyper delvis åpnet f.o.m. 08.02.2022

Våler kommune meddeler med dette at løypene i Gravberget, åpnes for kjøring f.o.m. 08.02.2022. Kjøringen administreres lokalt av Gravberget snøscooterklubb i tråd med gjeldende forskrift og tilhørende kart.

Følgende deler er åpnet for kjøring:

  1. Gravberget – Haldammen.
  2. Haldammen – Nord Oskoia/svenskegrensen. STENGT
  3. Gravberget – Bastuknappen.

NB! Ledkort må kjøpes av Gravberget snøscooterklubb før kjøring kan skje.

Se informasjon om Gravberget snøscooterled her.