Snøscooter – innreise forbud til Sverige

Svenske myndigheter har fra 25.01.2021 til 14.02.2021 innført innreise forbud til Sverige fra Norge for alle ikke-svenske borgere. Det medfører at det ikke er tillatt å krysse riksgrensen ved kjøring på snøscooterleden, med mindre man oppfyller svenske myndigheters krav.

Mer informasjon finner du om dette hos svensk politi her