Kulturminner i Våler

Her finner du vedtatt Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2023-2033.  (PDF, 3 MB)

Våre kulturminner er viktige for vår identitet. Kulturminner og historiske miljøer er faktorer som gjør et sted eller by interessant. Å ta vare på særpreget og utvikle det videre i respekt for verdiene de representerer er viktige for å kunne bevare og styrke den stedlige identitet. Særpreget og verdiene utgjør også en viktig ressurs for turismen og reiselivet.

Våler har gjennom sin beliggenhet vært preget av ferdsel og kulturpåvirkning fra storsamfunnet siden uminnelige tider. Skogen og det åpne kulturlandskapet har preget de mennesker som lever og virker i bygdene. Kulturminnene og de historiefortellinger som er knyttet til disse er derfor viktige for forståelsen av landskapet.  Kulturminnene gjør historien levende og gir identitet og tilhørighet.

Våler har som de fleste andre kommuner i Innlandet en mangfoldig kulturarv. Forekomsten av forskjellige kulturminner er stort. Bevarte kulturminner under jord er én type kulturminner som det finnes godt om, men det er bare en liten del av alle som er registrert. 

Her finner du vedtatt Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø 2023-2033.  (PDF, 3 MB)
Vedlegg til planen finner du her:

Vedlegg 1 prioriteringer (PDF, 546 kB)
Vedlegg 2A. hensynssoner Vålbyen (PDF, 475 kB)
Vedlegg 2B. bestemmelser til hensynssoner, Vålbyen. (PDF, 41 kB)
Vedlegg 3A. hensynssone krigsminne, Spulsåsen (PDF, 99 kB)
Vedlegg 3B. bestemmelser for hensynssone krigsminne, Spulsåsen (PDF, 40 kB)
Vedlegg 4A. hensynssone, Svennebyvegen (PDF, 275 kB)
Vedlegg 4B. bestemmelser til hensynssone, Svennebyvegen (PDF, 39 kB)
Vedlegg 5A. hensynssoner, Gravberget (PDF, 194 kB)Vedlegg
5B. bestemmelser til hensynssoner, Gravberget (PDF, 41 kB)

Vedlegg 6 - handlingsplan (PDF, 108 kB)

Hvis du har spørsmål til kulturminner og miljøer i Våler ta kontakt med kultur ved Cathrine Hagen
ch@vis.kommune.no eller mobil 47454449