Kulturminner i Våler

Våre kulturminner er viktige for vår identitet. Kulturminner og historiske miljøer er faktorer som gjør et sted eller by interessant. Å ta vare på særpreget og utvikle det videre i respekt for verdiene de representerer er viktige for å kunne bevare og styrke den stedlige identitet. Særpreget og verdiene utgjør også en viktig ressurs for turismen og reiselivet.

Våler har gjennom sin beliggenhet vært preget av ferdsel og kulturpåvirkning fra storsamfunnet siden uminnelige tider. Skogen og det åpne kulturlandskapet har preget de mennesker som lever og virker i bygdene. Kulturminnene og de historiefortellinger som er knyttet til disse er derfor viktige for forståelsen av landskapet.  Kulturminnene gjør historien levende og gir identitet og tilhørighet.

Våler har som de fleste andre kommuner i Hedmark en mangfoldig kulturarv. Forekomsten av forskjellige kulturminner er stort. Bevarte kulturminner under jord er én type kulturminner som det finnes godt om, men det er bare en liten del av alle som er registrert. Vålers eldste historie er mangelfull og tiltak er nødvendige for å øke kunnskapen.  

Det arbeides nå med en kulturminneplan hvor fokus blir å få en oversikt over våre kulturminner og miljøer.

Dette er noen av de utvalgte temaene;

  1. Den eldste historien
  2. Vålers bygningsarv
  3. Kulturlandskap
  4. Tekniske og industrielle kulturminner
  5. Tettsteder
  6. Møteplasser, institusjoner og samferdsel   
  7. Etnisk mangfold

Hvis du har spørsmål til kulturminner og miljøer i Våler ta kontakt med kulturkonsulent Per Arnesen, per.arnesen@vaaler-he.kommune.no eller 62424073