Støttekontakt

Bruker skal ut fra sitt behov og problemområde ha hjelp og støtte, slik at det

gjennom samvær og aktiviteter over tid, bidrar til å øke hans/hennes evne til

å utfolde seg, mestre ulike livssituasjoner og fremme troen på seg selv, det vil

si økt sosial kompetanse og utvidet nettverk.

Støttekontakten tilbyr sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike

fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker,

behov og forutsetninger.

Søknad fremmes på fastsatt skjema. Søknad kan fremmes av klienten selv

eller pårørende.

Det vil bli foretatt en IPLOS funksjonsvurdering av bruker.

Tjenesten er gratis.

Kommunens ansvar for Helse- og omsorgstjenester §3-2,6b

Søknadsskjema (PDF, 157 kB), må skrives ut og sendes per post.

 

Adresser:

Hjemmetjenesten i Våler,

Kornmagasinvegen 51,

2436 Våler i Solør

tlf 62424150

 

Psykisk helse- og rustjeneste,

Vålgutua 202

2436 Våler i Solør

tlf 62424138

 

Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TIFU),

Vaalevegen 1,

2436 Våler i Solør

tlf 62424191 / 62424192

 

E-post: postmottak@vaaler-he.kommune.no