SLT-koordinator

 I Solør har vi en SLT-koordinator i en 100 % interkommunal stilling i samarbeid mellom Grue, Åsnes og Våler. Åsnes er såkalt settekommune. SLT-koordinatoren er ansvarlig for samordning, kontinuitet og framdrift i og mellom alle de tre nivåene. De tre nivåene er politiråd, SLT-koordineringsgrupper og SLT-arbeidsgrupper. Les mer på nettsidene til Åsnes kommune.

Opplevelser og deltakelse i aktiviteter er av stor betydning for de aller fleste barn. Både på kort og lang sikt er det viktig å ta del i opplevelser som gir trivsel og fellesskap.  SLT (samordning av rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i Våler har en tilskuddsordning som skal gi alle barn og unge i alderen 6-17 år lik mulighet til å delta i aktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.