Skolene på rødt nivå fra 18. mars

Skolene skal over på rødt nivå. Det betyr at alle trinn deles i to kohorter, bortsett fra 2. og. 7. trinn. Disse trinnene får et større klasserom for å gi større avstand mellom elevene.

Undervisning torsdag 18.03 og fredag 19.03. blir som følger:

1. trinn: Alle elever i karantene. Elevene får hjemmeundervisning.

2.-3. trinn: Avslutter skoledagen kl. 12:50, begge dager. Vi har ikke mulighet for hjemmeundervisning for elever i ventekarantene, men de vil få noe oppfølging.

4. trinn: Avslutter skoledagen kl. 12:50, begge dager. Elever i karantene får hjemmeundervisning.

5.-7. trinn: Hjemmeskole torsdag. Avslutter skoledagen kl 12:50 på fredag.

8. trinn: Alle elever i karantene. Elevene får hjemmeundervisning.

9.-10. trinn: Noen elever er i karantene. Disse får hjemmeundervisning. Elever som ikke er i karantene møter på skolen. Det vil bli endringer på timeplan, der bl.a. valgfag utgår. Mer detaljert  informasjon om timeplan gis direkte til elever/foreldre.

SFO holder fortsatt stengt. Foreldre med SFO-plass er kontaktet ang. dette.

For elever som slutter tidligere enn normalt har vi ordnet skoleskyss for torsdag. Vi arbeider med en løsning for tidlig skoleskyss på fredag.

Vi oppfordre allikevel de foreldre som har mulighet til å ordne egen skyss.

NB! VI har på grunn av karantene og fravær blant ansatte store utfordringer med bemanning på 1.-7. trinn. Ved ytterligere fravær kan noen trinn måtte bli hjemme.