Skyssruter

Det er satt opp en buss som henter elever ved Nordhagen skole. Elever som bor mellom krysset Nordhagamoen / Braskereidsvegen og Nordhagen skole venter på denne. Ungdomsskoleelever skal være med den første bussen som henter på Nordhagen skole.