Søke fri fra skolen

Alle elever har en rett, men også plikt til opplæring. For å få fri fra pliktig opplæring må det derfor søkes om fri. I retningslinjer for permisjon finner dere kriterier for å få innvilget fri fra skolen.

Søknad om fri skal gjøres skriftlig. Søknaden sendes til skolen. Vi ber om at søknadsskjema benyttes.