SFO-vedtekter

Vedtektene er oppdatert med virkning fra 01.09.20.

For spørsmål ta kontakt med SFO-leder. 

SFO-vedtektene er en gjensidig kontrakt mellom foreldrene og SFO.

Her kan du laste ned SFO-vedtektene: SFO-vedtekter - nye (PDF, 561 kB)