Naturbruk i skolen

Naturbruk i skolen-heftene er utviklet av Norges Jeger- og Fiskeforbund Hedmark (NJFF Hedmark), Skogselskapet i Hedmark og Skogkurs på oppdrag for Landbrukskontoret for Våler og Åsnes.

Heftene er beregnet på bruk i ungdomsskolen, til informasjon og inspirasjon - for at skolen med utgangspunkt i lokale ressurser, kan la elevene lære om bærekraftig bruk og forvaltning i praksis.

Skog og utmark (PDF, 5 MB)

Store rovdyr (PDF, 3 MB)

Artikkelliste