Veterinærvaktordningen

Vakttelefon for Solør: 474 89 966

 

Veterinærvakt: Organisert sikring av tilgang på veterinærhjelp på kveld, natt og i helg / høytid.

 

Ordningen med veterinærvakt skal sikre at det i kommunal / interkommunal regi blir etablert klinisk vakt med tilgang til veterinær i alle deler av landet -slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid.

Kontaktperson på landbrukskontoret: Nina Berg tlf 62 42 43 05. 

E-post: nina@vis.kommune.no