Tidligpensjon

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket.

Tidligpensjonsordningen skal bidra til å lette generasjonsoverganger i jordbruket for de som har hatt hoveddelen av inntektene sine fra jordbruk/gartneri og skogbruk. Hensikten er å bidra til tidligere generasjonsskifte og dermed stimulere til nyrekruttering.

 

Jordbrukerne som har fylt 62 år og som har drevet jordbruk i minst 15 år, kan få tidligpensjon. Men det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Landbrukseiendommen må også overdras til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle/samboer.

Her finner du mere informasjon om ordningen og søknadsskjema -som sendes til statsforvalteren.