Tilskudd til tiltak i beiteområder

Forvaltningen av "Tilskudd til tiltak i beiteområder" er overført fra Fylkesmannen til kommunene. Vi oppfordrer beitelag og enkeltbrukere til å søke støtte til tiltak som legger til rette for god utnyttelse av beite i utmark og tiltak som reduserer tap av dyr på utmarksbeite.

Tiltak i beiteområder Jorunn Stubsjøen, Fylkesmannen Innlandet

Søknad sendes til kommunen der tiltaket skal gjennomføres.

Forskrift og søknadsskjema på Landbruksdirektoratets nettsider