Bruk av avløpsslam i jordbruket er regulert i Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav

Det må meldes fra / søkes den lokale landbruksforvaltningen i kommunen om lagring og bruk, denne koordinerer den videre saksbehandling. 

Les mer om prosedyre (PDF, 64 kB)

Bruk av avløpsslam i jordbruket (PDF, 112 kB)

Meldingsskjema som sendes kommunen (PDF, 50 kB)

Nabovarsel (PDF, 126 kB)